Getuigen voor God of voor Christus

Is getuigen voor Christus niet hetzelfde als getuigen voor God?

Niet echt helemaal. Alsook hangt het er van af wie u als God en wie u als Christus aanschouwd.

Er zijn heel wat mensen die Jezus als hun god nemen. Dat is echter niet volgens de Bijbel. Het is een menselijke valse leerstelling waarbij men een kerkelijke doctrine van de Drie-eenheid of Drievuldigheid wenst na te volgen. doch komt het er op aan dat men een geloof opbouwt dat volgens de Bijbelse leer is en niet gebaseerd is op de menselijke leerstellingen.

 

De Getuigen van Jehovah zijn gerust niet de enigen die de Bijbelse Waarheid volgen. De vele andere kerkgemeenschappen die dat ook doen, zoals de Bijbelvorsers, Bijbelstudenten, Christadelphians of Broeders in Christus en Jeshuaisten zijn ook ware Jehovah getrouwen. Wat bij deze gemeenschappen opvalt, is dat zij zeer gelijke leerstellingen heben. Dat is ook onvermijdelijk doordat zij allen hetzelfde Boek der boeken, de Bijbel als hun bron van leerstellingen gebruiken.

Getuigen voor Christus getuigen ook voor God

Ware volgers van Christus (Jezus Christus, die eigenlijk Jeshua noemt) zijn ook getuigen voor Jehovah.

Zij die de ware Jezus Christus navolgen, weten dat hij een mensenzoon is die eveneens de zoon van God is, maar niet God is. Jezus of Jeshua is geen onderdeel van een zogenaamde Drie-eenheid, maar is een op zich staande man van vlees en bloed. Men moet weten dat hij de weg naar God is en in die mate zijn diegenen die getuigen voor de ware Jezus ook getuigen van de weg naar God en leggen zij dan ook getuigenis af van die God van Jezus Christus, welke de God van Abraham is.

 

Ware getuigen van Christus geven de volledige eer aan Christus die hem toekomt en verzwakken zijn positie niet door hem tot een god te maken. Zij erkennen zijn volwaardige onderwerping aan zijn hemelse Vader, de Enige Ware God. Jezus zette zijn eigen wil opzij om de wil van God te doen. Wanneer Jezus God zou zijn deed hij natuurlijk steeds zijn wil. Maar als mens zijn kon hij zoals iedereen zondigen en moest hij zelf de juiste keuzes maken om al of niet rechtvaardig en rein te blijven.
Jezus is de gezondene van God die zijn hemelse Vader verder kwam verklaren en de Blijde Boodschap kwam brengen van het komende Koninkrijk van God. Met zijn gelijkenissen probeerde Jezus Gods wensen en handelswijze te verduidelijken en een beeld te scheppen van hoe de mens zich tegenover God moet gedragen. De weg naar God zijnde moeten wij Jezus, de gezonden afgezant van God, volgen en open staan voor diezelfde God als zijn God.

 

Getuigen voor Christus leggen dan ook de ware Christus voor en schetsen de mogelijkheden welke ons geboden zijn om verder op weg te gaan naar God en Zijn toekomend koninkrijk.

Getuigen voor God en Zijn Beloften

Zij die u als getuigen voor Christus zullen benaderen zullen u aanspreken volgens de uitgangspunten die Jezus zelf hoogachtte. Het betreft een broederliefde waarbij de Goede Boodschap verspreid wordt van Christus en Gods Koninkrijk.

Getuigen van Christus houdt in dat men zijn liefde vertoont en dat men de redenen kenbaar maakt om zich als Christus Jezus te gaan gedragen en zich zoals hij deed zich te onderwerpen aan de Enige Ware God. Zijn voorbeeld moet een voorbeeld moet ons schragen en tot voorbeeld van allen dienen.

 

Getuigen voor God houdt natuurlijk in dat men eerst goed moet weten voor welke en over welke god of God men wil spreken. Men kan enkel getuigenis van de Enige Ware God afleggen als men voldoende kennis van die God boven alle goden, heeft verworven.

 

Om te kunnen getuigen voor Jehovah en Zijn zoon Jezus Christus is er levenskracht en moed nodig. Onbevreesd moet men de vijanden van Jehovah durven trotseren, wat niet altijd makkelijk is.
Een waarachtige getuige van Jehovah God, die dag in dag uit Jehovah’s Woord heeft bestudeerd, en niet alleen voor zichzelf heeft gestudeerd, maar ook met zijn geloofsgenoten of kerkgemeenschap, zal altijd zijn Vader in de hemel zoeken en Hem aanbidden.

 

Jehovah’s getuigen en andere Getuigen voor Jehovah en Getuigen voor Christus, worden over de gehele wereld dikwijls schuin bekeken. Zij worden door de natiën op aarde niet geliefd. Het is precies zoals Jezus zei: „Gij zult om mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle mensen” (Matth. 10:22). Het is als het ware dat de Naam Jehovah bij vele mensen de haren doen rijzen en zin geeft om in de tegenaanval te gaan, alhoewel zij helemaal niet worden aangevallen.

Een troost is het te weten dat ook al mogen wij vervolging zullen moeten ondergaan, wat wij mogen geloven in de woorden van de bijbel: „Werp uw last op Jehóvah, en hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt” (Ps. 55:22).

Ofschoon deze voortreffelijke christenen zich weliswaar in de wereld bevinden, zijn zij er dus geen deel van. Zij zijn geïnteresseerd in de Soevereine Regeerder van het universum, Jehovah God, en zij nemen hun standpunt definitief aan Zijn zijde in. Jezus zei: „Het uur komt waarin een ieder die u doodt, zal menen God een heilige dienst te hebben bewezen” (Joh. 16:2). Niettemin zal Gods volk zich niet laten afbrengen van het doel waarvoor zij zich hebben opgedragen, namelijk in rechtschapenheid te wandelen en Jehovah’s grote Naam te verheerlijken.

 

De Getuigen voor Christus getuigen voor en over God en Zijn beloften. Doorheen de tijden heeft Jehovah God namelijk zeer beloften uitgesproken. Vele mensen beloven ook wel veel dingen, maar weinigen houden zich aan hun beloften. Bij God kan en er op aan dat Hij Zijn beloften zal nakomen.

Door datgene dat God aan de mensheid heeft beloofd mogen we uitkijken naar een prachtige toestand, waarbij de mens in een vredevol Beloofde Land zal mogen wonen.