Getuigen

De meeste mensen kennen wel de Getuigen van Jehovah. Maar beseffen zij wel dat naast deze groepering er nog meer geestelijke stromingen zijn die getuigenis afleggen over Jehovah.

 

Naast de meest gekende Bijbelstudenten of Bijbelonderzoekers met de naam Getuigen van Jehovah zijn er andere Bijbelonderzoekers en de Internationale Bijbelstudenten, de Christadelphian Bijbelstudenten, Bijbelvorsers, Broeders in Christus of Christadelphians en Jeshuaisten bijvoorbeeld, die allen opkomen om de Allerhoogste God, de Elohim Hashem Jehovah, God van Abraham kenbaar te maken.

 

Velen beseffen niet de noodzaak van de aanwezigheid van zulke Jehovah's Getuigen en zien niet in dat we in een tijd gekomen zijn waar meerdere Christelijke groepen getuigen voor Jehovah, of getuigen voor God en Christus en proberen zoveel mogelijk mensen te laten inzien dat Jezus de weg naar God is.

Volgers van de Bijbel

Zij die werkelijke getuigenis afleggen voor Jehovah zijn mensen die het belangrijk vinden om de Bijbelse leerstellingen te volgen en niet de menselijke leerstellingen, welke door zovelen in het Christendom gevolgd worden.

 

In deze wereld komt het er op aan dat de mensen komen in te zien dat wij eigenlijk afstand moeten nemen van deze wereld en dat we moeten kiezen voor de wereld van God. Als het ware moet men zich onbevlekt van deze wereld gaan gedragen en bewaren.

Om te ontdekken hoe men tot die betere wereld kan komen is er een verzameling van boeken voorzien die wij de Bijbel noemen. Die 66 verzamelde boeken vormen één gezamenlijke boodschap voor de mensheid. Het is de enige ware bron van kennis en openbaring van God. Erg genoeg vinden de meeste mensen hier op aarde dat ze hun kennis over God en gebod het best kunnen zoeken en vinden in de vele boeken die door mensen zijn neergeschreven. In plaats van de Bijbel te consulteren verkiezen zij die zogenaamde theologische werken boven die zeer oude boeken te lezen en te bestuderen.

 

Zij die boven het volgen van de menselijke leerstellingen verkiezen zich te laten leiden door de Bijbel, kunnen er op aan dat dat verzameld werk de beste lichtbaken is om tot het juiste geloof te komen. In dat grote verzamelwerk kan men de antwoorden op de meeste vragen rond geloof en de Enige Ware God vinden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb